Kosten

Per middag betaalt u € 35 voor de begeleiding van uw kind, ongeacht hoe lang uw kind bij ons blijft. Dit kan dus ook vier uur zijn indien wenselijk. Een leerling mag weg als wij tevreden zijn. Het is ook de bedoeling, naast het maken van het huiswerk, te werken aan de vaardigheden of vakken die extra ondersteuning nodig hebben. Met name als de leerling niet zoveel huiswerk heeft, wordt deze mogelijkheid volop benut. Ons uitgangspunt is dat een leerling gemiddeld twee uur nodig heeft om zijn werk bij te houden en af te krijgen. Als ouders andere wensen hebben is dit bespreekbaar.

Voor een goed studieresultaat is het aan te raden om minimaal twee middagen te komen, maar een leerling kan ook meerdere middagen gebruik maken van onze expertise. Slechts een dag per week is niet aan te raden met name omdat we dan het voortgangsproces en de continuïteit onvoldoende kunnen waarborgen. Maar in sommige gevallen is dat wel mogelijk.

U betaalt alleen de dagen die we geopend zijn en geen maandbedrag waar bv ook vakanties in vallen. De kosten zullen dus per maand verschillen. Ouders krijgen maandelijks per mail een factuur waarin staat wat de kosten zijn voor de betreffende maand.

Als de leerling ziek is moet een van de ouders de leerling in de ochtend afmelden. Bij beter melding bespreken wij altijd met deze leerling wanneer de begeleiding wordt ingehaald. U betaalt derhalve gewoon door.

Wij proberen zo flexibel mogelijk mee te denken als uw kind om andere redenen verhinderd is, echter moeten wij soms ook de grenzen daarvan aangeven en rekening houden met onze planning en de andere leerlingen.

Als een leerling met de begeleiding op de Taalstroom begonnen is nemen wij een maand de tijd om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke vaardigheden van de leerling. Wij zijn tevreden als u en uw kind tevreden zijn. In goed overleg spreken we af welke wensen er liggen met betrekking door de voortzetting van de begeleiding.

Het tarief voor basisschoolleerlingen begeleiding is € 40 (per uur). Er wordt bij deze begeleiding individueel of indien mogelijk per tweetal gewerkt.

Het tarief voor bijles voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs is € 45 (per uur)

Indien u echter na een bepaalde periode met de begeleiding wilt stoppen houden we een opzegtermijn aan van 1 maand.