Leer en gedragsmoeilijkheden

Tijdens de middelbare schoolleeftijd ontwikkelen kinderen hun executieve functies. Deze functies zorgen ervoor dat het huiswerk afkomt, de kamer opgeruimd wordt, ze hun afspraken nakomen en alles wat je moet organiseren lukt. Bij veel leerlingen zijn deze functies nog niet goed ontwikkeld, soms mede veroorzaakt door leer of gedragsproblemen. Op de Taalstroom kijken we naar de leerling in deze context en proberen we die executieve functies te stimuleren die de leerling nodig heeft om tot resultaten te komen. Informatie verwerken lukt me name als de focus en concentratie goed zijn en die zijn weer aangestuurd door de verschillende executieve functies.

Leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden, zoals dyslexie, ad(h)d, of autisme kunnen meer problemen ondervinden bij met het leren en huiswerk maken.

Op de Taalstroom besteden we hier extra aandacht aan. De leerlingen krijgen niet alleen ondersteuning bij het maken van hun huiswerk, maar wordt er vervolgens ook extra begeleiding gegeven in de vaardigheden waar de leerling zwak in is. De Taalstroom beschikt over verschillende educatieve programma’s, zowel digitaal als op papier.

Soms is het nodig om een onderzoek te laten doen naar leer en/of gedragsmoeilijkheden. Anja heeft veel contacten in haar netwerk om hierin advies te geven. Het doel van diagnostiek is inzicht verkrijgen in de oorzaak van ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen bij kinderen van 6 jaar-18 jaar. Op basis van het intakegesprek wordt in overleg met de ouders een onderzoeksplan opgesteld. Hoe het onderzoek daadwerkelijk wordt samengesteld is afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind en van eventueel eerder gedaan onderzoek.

Een onderzoek kan bestaan uit:

  • anamnese bij ouders en/of school
  • intelligentieonderzoek ( bepalen van de cognitieve mogelijkheden van het kind)
  • onderzoek naar informatieverwerking (concentratie en geheugen)
  • didactisch onderzoek (niveau- en strategiebepaling technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, studievaardigheden)
  • sociaal-emotioneel onderzoek (ego-ontwikkeling, persoonlijkheid)