Wat wij doen

De Taalstroom is een huiswerkbegeleidingsinstituut voor alle vakken in Breukelen, gericht op ondersteuning van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Deze ondersteuning kan bij het voortgezet onderwijs bestaan uit:

 • Huiswerkondersteuning
 • Remediale hulp bij dyslexie en leer- en gedragsmoeilijkheden
 • Extra ondersteuning bij het leren studeren/plannen/organiseren
 • Motivatie van onderpresteerders
 • Advisering rond de keuze van profielen in de bovenbouw
 • Examenbegeleiding
 • Bijles (eventueel online)

De ondersteuning kan bij het basisonderwijs bestaan uit:

 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat
 • Rekenen
 • Cito voorbereiding
 • Spelling