Werkwijze

Elke middag van 14.00-18.00 kun je op de Taalstroom terecht. Persoonlijke aandacht staat bij ons centraal. Anja is elke middag aanwezig maar er zijn daarnaast altijd voldoende begeleiders aanwezig om te helpen.

Naast de vakinhoudelijke begeleiding van het huiswerk, gaan de leerlingen extra aan de slag met de vaardigheden die training/ondersteuning nodig hebben zoals bijvoorbeeld structureren, plannen en effectief leren. Hierdoor blijft hun niveau op peil blijft en kunnen achterstanden worden voorkomen. De Taalstroom leert leerlingen op de juiste manier te studeren.

Zodra de leerling aanwezig is gaat hij/zij een planning maken aan de hand van het huiswerk in Magister. Veel scholen werken met Magister. Dit zorgt weliswaar voor overzicht, inzicht en duidelijkheid maar de kans bestaat ook dat het huiswerk niet meer eigendom van de leerling zelf is maar van de docent. Daarom maken ze eerst, samen met de begeleider, een planning in de persoonlijke agenda die ze van de Taalstroom krijgen en worden zo geactiveerd om aan de slag te gaan. Tijdens het werken kunnen ze voor alle vakken ondersteuning krijgen. We gaan ervan uit dat de leerling minimaal 2 uur per keer aan het werk is. We houden bij hoe laat ze komen en overhoren en controleren als ze klaar zijn. Soms is het niet in orde en moet de leerling alsnog weer aan de slag

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw ondervinden leerlingen problemen om hun huiswerk te managen. Met name omdat er veel zelfstandigheid van hen wordt verwacht ontstaat er een risico dat de leerlingen minder regelmaat in hun werk houden. De Taalstroom geeft continuïteit in werken, maar helpt ook leerlingen bij hun planning en aanpak. Bij deze integrale aanpak staat de driehoek leerling-ouders-Taalstroom centraal

Het is belangrijk dat alle partijen goed op de hoogte zijn en blijven van het voortgangsproces.